• 1 Vũ Ngọc Kiều Trang
 • 2 phunema
 • 3 Quang Vinh

Danh mục game

ACC LIÊN QUÂN

 • Số tài khoản: 61
 • Đã bán: 1312509

XEM TẤT CẢ

ACC FREEFIRE

 • Số tài khoản: 2
 • Đã bán: 24552

XEM TẤT CẢ

ACC PUBGMOBILE

 • Số tài khoản: 47
 • Đã bán: 255750

XEM TẤT CẢ

ACC TỐC CHIẾN

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 0

XEM TẤT CẢ

Danh mục vòng quay

VÒNG QUAY LIÊN QUÂN 10K

 • sở hữu nick vip chỉ 10k
 • Đã Quay: 475695

XEM TẤT CẢ

VÒNG QUAY QUÂN HUY 50K

 • Sở hữu 1000 quân huy chỉ 50k
 • Đã Quay: 17391

XEM TẤT CẢ

VÒNG QUAY KHUNG GIỜ VÀNG LQ 9K

VÒNG QUAY KHUNG GIỜ VÀNG LQ 9K

 • Quay tích cực nhận quà liền tay

CHƠI NGAY

VÒNG QUAY ĐÁ QUÝ 50K

VÒNG QUAY ĐÁ QUÝ 50K

 • Quay tích cực nhận quà liền tay

CHƠI NGAY

VÒNG QUAY SKIN TUYỆT SẮC 20K

VÒNG QUAY SKIN TUYỆT SẮC 20K

 • Quay tích cực nhận quà liền tay

CHƠI NGAY

VÒNG QUAY SKIN SSS 25K

VÒNG QUAY SKIN SSS 25K

 • Quay tích cực nhận quà liền tay

CHƠI NGAY

VÒNG QUAY HỎA QUYỀN

VÒNG QUAY HỎA QUYỀN

 • Quay tích cực nhận quà liền tay

CHƠI NGAY

VÒNG QUAY KIM CƯƠNG

VÒNG QUAY KIM CƯƠNG

 • Quay tích cực nhận quà liền tay

CHƠI NGAY

Danh mục Game LQ

ACC LIÊN QUÂN TỰ CHỌN

 • Số tài khoản: 61
 • Đã bán: 1312509

XEM TẤT CẢ

HÒM QUÂN HUY

 • Số tài khoản: 134
 • Đã bán: 306900

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 8K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 2792790

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 30K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 440913

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 50K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 663927

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 100K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 153450

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 150K

 • Số tài khoản: 25
 • Đã bán: 146289

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 200K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 47058

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 300K

 • Số tài khoản: 8
 • Đã bán: 0

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 400K

 • Số tài khoản: 2
 • Đã bán: 7161

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 500K

 • Số tài khoản: 1
 • Đã bán: 0

XEM TẤT CẢ

Danh mục Game PUBG

ACC PUBG

 • Số tài khoản: 47
 • Đã bán: 308500

XEM TẤT CẢ

THỬ MAY UC

 • Số tài khoản: 6
 • Đã bán: 20978

XEM TẤT CẢ

RANDOM PUBG 9K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 33318

XEM TẤT CẢ

RANDOM PUBG 50K ANDROID

 • Số tài khoản: 1
 • Đã bán: 3702

XEM TẤT CẢ

RANDOM PUBG 100K ANDROID

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 3702

XEM TẤT CẢ

Danh mục Game FREEFIRE

ACC FREEIFRE

 • Số tài khoản: 2
 • Đã bán: 1047

XEM TẤT CẢ

HÒM KIM CƯƠNG

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 1023

XEM TẤT CẢ

RANDOM FREEFIRE 30K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 1024

XEM TẤT CẢ

RANDOM FREEFIRE 50K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 1105

XEM TẤT CẢ

RANDOM FREEFIRE 100K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 1060

XEM TẤT CẢ