• 1 Sun Lê
 • 2 Khang0909
 • 3 Nguyễn Hoà Bình
 • 4 Trọng Vĩnh Trương
 • 5 Pin Cupin

Danh mục game

ACC LIÊN QUÂN

 • Số tài khoản: 136
 • Đã bán: 1110978

XEM TẤT CẢ

ACC FREEFIRE

 • Số tài khoản: 3
 • Đã bán: 23529

XEM TẤT CẢ

ACC PUBGMOBILE

 • Số tài khoản: 65
 • Đã bán: 242451

XEM TẤT CẢ

ACC TỐC CHIẾN

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 0

XEM TẤT CẢ

Danh mục vòng quay

VÒNG QUAY LIÊN QUÂN 10K

 • sở hữu nick vip chỉ 10k
 • Đã Quay: 52173

XEM TẤT CẢ

VÒNG QUAY QUÂN HUY 50K

 • Sở hữu 1000 quân huy chỉ 50k
 • Đã Quay: 0

XEM TẤT CẢ

VÒNG QUAY KHUNG GIỜ VÀNG LQ 9K

VÒNG QUAY KHUNG GIỜ VÀNG LQ 9K

 • Quay tích cực nhận quà liền tay

CHƠI NGAY

VÒNG QUAY ĐÁ QUÝ 50K

VÒNG QUAY ĐÁ QUÝ 50K

 • Quay tích cực nhận quà liền tay

CHƠI NGAY

VÒNG QUAY SKIN TUYỆT SẮC 20K

VÒNG QUAY SKIN TUYỆT SẮC 20K

 • Quay tích cực nhận quà liền tay

CHƠI NGAY

VÒNG QUAY SKIN SSS 25K

VÒNG QUAY SKIN SSS 25K

 • Quay tích cực nhận quà liền tay

CHƠI NGAY

VÒNG QUAY HỎA QUYỀN

VÒNG QUAY HỎA QUYỀN

 • Quay tích cực nhận quà liền tay

CHƠI NGAY

VÒNG QUAY KIM CƯƠNG

VÒNG QUAY KIM CƯƠNG

 • Quay tích cực nhận quà liền tay

CHƠI NGAY

Danh mục Game LQ

ACC LIÊN QUÂN TỰ CHỌN

 • Số tài khoản: 136
 • Đã bán: 1110978

XEM TẤT CẢ

HÒM QUÂN HUY

 • Số tài khoản: 144
 • Đã bán: 296670

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 8K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 2737548

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 30K

 • Số tài khoản: 12
 • Đã bán: 428637

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 50K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 655743

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 100K

 • Số tài khoản: 4
 • Đã bán: 140151

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 150K

 • Số tài khoản: 29
 • Đã bán: 142197

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 200K

 • Số tài khoản: 16
 • Đã bán: 34782

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 300K

 • Số tài khoản: 8
 • Đã bán: 0

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 400K

 • Số tài khoản: 3
 • Đã bán: 6138

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 500K

 • Số tài khoản: 1
 • Đã bán: 0

XEM TẤT CẢ

Danh mục Game PUBG

ACC PUBG

 • Số tài khoản: 65
 • Đã bán: 292458

XEM TẤT CẢ

THỬ MAY UC

 • Số tài khoản: 6
 • Đã bán: 20978

XEM TẤT CẢ

RANDOM PUBG 9K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 33318

XEM TẤT CẢ

RANDOM PUBG 50K ANDROID

 • Số tài khoản: 1
 • Đã bán: 3702

XEM TẤT CẢ

RANDOM PUBG 100K ANDROID

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 3702

XEM TẤT CẢ

Danh mục Game FREEFIRE

ACC FREEIFRE

 • Số tài khoản: 3
 • Đã bán: 1046

XEM TẤT CẢ

HÒM KIM CƯƠNG

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 1023

XEM TẤT CẢ

RANDOM FREEFIRE 30K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 1024

XEM TẤT CẢ

RANDOM FREEFIRE 50K

 • Số tài khoản: 29
 • Đã bán: 1076

XEM TẤT CẢ

RANDOM FREEFIRE 100K

 • Số tài khoản: 8
 • Đã bán: 1052

XEM TẤT CẢ