• 1 Sunny Nguyen
 • 2 Nguyễn An
 • 3 Đông Đô
 • 4 Nguyễn Phương
 • 5 Minh Màu

Danh mục game

ACC LIÊN QUÂN

 • Số tài khoản: 128
 • Đã bán: 1189749

XEM TẤT CẢ

ACC FREEFIRE

 • Số tài khoản: 3
 • Đã bán: 23529

XEM TẤT CẢ

ACC PUBGMOBILE

 • Số tài khoản: 59
 • Đã bán: 247566

XEM TẤT CẢ

ACC TỐC CHIẾN

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 0

XEM TẤT CẢ

Danh mục vòng quay

VÒNG QUAY LIÊN QUÂN 10K

 • sở hữu nick vip chỉ 10k
 • Đã Quay: 399993

XEM TẤT CẢ

VÒNG QUAY QUÂN HUY 50K

 • Sở hữu 1000 quân huy chỉ 50k
 • Đã Quay: 6138

XEM TẤT CẢ

VÒNG QUAY KHUNG GIỜ VÀNG LQ 9K

VÒNG QUAY KHUNG GIỜ VÀNG LQ 9K

 • Quay tích cực nhận quà liền tay

CHƠI NGAY

VÒNG QUAY ĐÁ QUÝ 50K

VÒNG QUAY ĐÁ QUÝ 50K

 • Quay tích cực nhận quà liền tay

CHƠI NGAY

VÒNG QUAY SKIN TUYỆT SẮC 20K

VÒNG QUAY SKIN TUYỆT SẮC 20K

 • Quay tích cực nhận quà liền tay

CHƠI NGAY

VÒNG QUAY SKIN SSS 25K

VÒNG QUAY SKIN SSS 25K

 • Quay tích cực nhận quà liền tay

CHƠI NGAY

VÒNG QUAY HỎA QUYỀN

VÒNG QUAY HỎA QUYỀN

 • Quay tích cực nhận quà liền tay

CHƠI NGAY

VÒNG QUAY KIM CƯƠNG

VÒNG QUAY KIM CƯƠNG

 • Quay tích cực nhận quà liền tay

CHƠI NGAY

Danh mục Game LQ

ACC LIÊN QUÂN TỰ CHỌN

 • Số tài khoản: 128
 • Đã bán: 1189749

XEM TẤT CẢ

HÒM QUÂN HUY

 • Số tài khoản: 140
 • Đã bán: 300762

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 8K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 2737548

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 30K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 440913

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 50K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 655743

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 100K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 144243

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 150K

 • Số tài khoản: 29
 • Đã bán: 142197

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 200K

 • Số tài khoản: 6
 • Đã bán: 42966

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 300K

 • Số tài khoản: 8
 • Đã bán: 0

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 400K

 • Số tài khoản: 3
 • Đã bán: 6138

XEM TẤT CẢ

RANDOM LQ 500K

 • Số tài khoản: 1
 • Đã bán: 0

XEM TẤT CẢ

Danh mục Game PUBG

ACC PUBG

 • Số tài khoản: 59
 • Đã bán: 298628

XEM TẤT CẢ

THỬ MAY UC

 • Số tài khoản: 6
 • Đã bán: 20978

XEM TẤT CẢ

RANDOM PUBG 9K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 33318

XEM TẤT CẢ

RANDOM PUBG 50K ANDROID

 • Số tài khoản: 1
 • Đã bán: 3702

XEM TẤT CẢ

RANDOM PUBG 100K ANDROID

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 3702

XEM TẤT CẢ

Danh mục Game FREEFIRE

ACC FREEIFRE

 • Số tài khoản: 3
 • Đã bán: 1046

XEM TẤT CẢ

HÒM KIM CƯƠNG

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 1023

XEM TẤT CẢ

RANDOM FREEFIRE 30K

 • Số tài khoản: 0
 • Đã bán: 1024

XEM TẤT CẢ

RANDOM FREEFIRE 50K

 • Số tài khoản: 22
 • Đã bán: 1083

XEM TẤT CẢ

RANDOM FREEFIRE 100K

 • Số tài khoản: 7
 • Đã bán: 1053

XEM TẤT CẢ