Mã số #
Giá tiền
Sắp Xếp Theo
0 BP - ACC chơi trên android và giả lập tencent ( chơi trên tất cả thiết bị khi liên kết Facebook ) Ib admin nếu bạn không biết liên kết
Skin Súng : 88
Trang Phục : 100
Loại Android
5,000,000
0 BP - Chơi tất cả thiết bị
Skin Súng : 165
Trang Phục : 170
Loại Android & Iphone
30,000,000
0 BP - Chơi trên tất cả thiết bị
Skin Súng : 59
Trang Phục : 58
Loại Android & Iphone
13,000,000